Domov > Kategorija B

Osnovno usposabljanje (izpit B kategorije)Teoretična znanja (tečaj CPP)
Praktična znanja (vožnja)

Praktična znanja za varno vožnjo motornega vozila, ki jih potrebujemo za vozniški izpit. So zapisana v PROGRAMU VOŽNJE in zajemajo 3 stopnje:


1. stopnja
Stopnja se izvaja na prometnem poligonu. Njen namen je spoznati vozilo in osnovne elemente vožnje ter pridobiti osnovne spretnosti za varno upravljanje z vozilom.

2. stopnja
Stopnja se izvaja na cestah z manj prometa. V tej stopnji samostojno obvladujemo vozilo, učimo se uporabe prometnih predpisov v praksi in pravilnih odnosov med udeleženci v prometu ter predvidevanja nevarnih situacij.

3. stopnja
Stopnja se izvaja na cestah z gostim prometom. Naučimo se obvladovanja vozila in situacij pri srednjih in velikih hitrostih.


Pogoji za opravljanje izpita B kategorije:Tečaj cestno prometnih predpisov (24 p. ur).
Opravljen praktični del usposabljanja (minimalno 20 p. ur)

Predpisana starost:

B - 18 let
16 let - vožnja s spremljevalcem

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:

Evidenčni karton vožnje,
Zdravniško spričevalo,
Prva pomoč,
OSEBNI DOKUMENT (osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

Opravljen teoretični del izpita,
Evidenčni karton vožnje,
Zdraniško spričevalo,
OSEBNI DOKUMENT (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje ).

Avtošola Ljubljana

Vozniški izpit

 

Avtošola Ljubljana

Ostalo