SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ŠOLE VOŽNJE

AVTO ŠOLA IDEAL d.o.o. Ljubljana, si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja, kadarkoli brez predhodnega obvestila. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani izvajalca in v prostorih izvajalca.

Izvajalec

Izvajalec storitev je AVTO ŠOLA IDEAL d.o.o. Ljubljana, podjetje za usposabljanje voznikov motornih vozil, (v nadaljevanju: izvajalec) in je v zasebni lasti ter ustanovljeno z domačim kapitalom. Podjetje se ukvarja z dejavnostjo šol voženj. Sedež podjetja je v Ljubljani, Zaloška cesta 163.

Dejavnost in storitve šole vožnje urejata Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 95/21, 108/21) in Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/ 17, 21/18, 43/19, 139/20 ).

Varovanje osebnih podatkov in zasebnost

Izvajalec se zavezuje, da podatki, ki jih kandidati posredujejo v vpisnem listu ali preko spletne strani www.avtosola-ideal.si , oziroma na kakšen drug način, ne bodo predmet prodaje ali posredovanja tretjim osebam. Osebni podatki kandidatov bodo uporabljeni le za delovanje izvajalca.

Avtorske pravice

Vse pravice so pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih poseduje izvajalec, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

Seznanitev strank s splošnimi pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo blaga in storitev, izobešeni so v poslovnem prostoru Avto šole IDEAL d.o.o. in objavljeni na spletni strani   www.avtosola-ideal.si/splosni-pogoji-poslovanja-sole-voznje-ideal-d-o-o/ .

Storitve

Izvajalec ponuja teoretični in praktični del usposabljanj za pridobitev vozniškega dovoljenja ali zamenjavo vozniškega dovoljenja in kondicijsko vožnjo. Za izdajo potrdila (EKV) o zaključenem tečaju mora kandidat izpolniti zakonsko predvideno prisotnost na tečaju cestno prometnih predpisov.

Izključitev odgovornosti

Izvajalec redno skrbi za vzdrževanje spletnih strani, kljub temu pa ne jamči za ažurnost in točnost vseh objavljenih informacij. Vse javno objavljene informacije, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsak kandidat se je dolžan ozavestiti glede pogojev.

Cene in plačilo storitev

Cene vseh storitev so navedene v EUR in vključujejo DDV. Cene storitev se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vse ugodnosti, popusti in cenovno ugodnejši paketi veljajo zgolj v primeru, da kandidat storitve opravi pri šoli vožnje IDEAL d.o.o.. V primeru, da se kandidat odloči zamenjati šolo vožnje, je kandidat dolžan poravnati razliko do rednih cen storitev po trenutno veljavnem ceniku. Šele nato se mu lahko v roku 30 dni, od prejema izvirnika podpisanega dobropisa, vrne preostanek vplačila z odbitkom po rednih cenah, že opravljenih storitev. Popuste ali druge ugodnosti ni možno obračunati na storitve, ki že vključujejo popuste.

Plačilo storitev je obvezno pri vpisu, oz. najkasneje pred pričetkom izvajanja storitev. Plačila so možna le na TRR podjetja Avto šola IDEAL d.o.o..

V kolikor storitev ni poravnana, izvajalec lahko izvede vse pravne postopke, da se obveznosti poravnajo. Kandidatom z neporavnanimi obveznostmi izvajalec ne nudi nadaljnjih storitev in zadrži listine, ki so vezane na vozniško dovoljenje.

Pogoj za opravljanje izpitne vožnje (glavna vožnja na izpitnem centru) so poravnane vse obveznosti do izvajalca, vključno s plačilom izpitne ure vožnje.

Način plačila in odstop od pogodbe na daljavo

 Plačilo tečaja cpp se izvrši na TRR podjetja, naj kasneje 3 dni pred pričetkom tečaja. Dan plačila se smatra za dan sklenitve pogodbe. Stranka, ki s šolo vožnje na daljavo sklene pogodbo o izvedbi tečaja CPP ima pravico, da v 14 dneh od pričetka pogodbenega razmerja obvesti šolo vožnje IDEAL d.o.o., da odstopa od pogodbe ne, da bi ji bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šola vožnje IDEAL d.o.o. bo skladno z razpisanim začetkom termina pričela izvajati tečaj CPP. Ker se začetek termina tečaja lahko prične že v času 14 dnevnega odstopnega roka, se mora stranka ob vpisu z izrecno pisno zahtevo strinjati, da tečaj CPP skladno z razpisanim terminom šolo vožnje IDEAL d.o.o. prične obiskovati že v odstopnem roku.

Obrazec za odstop od pogodbenega razmerja je na naslednji povezavi  https://avtosola-ideal.si/obrazec/ in ga izpolnjenega pošljete na mail: asideal@siol.net

Lahko pa nam pošljete samo obvestilo na mail:  asideal@siol.net

Če stranka odstopi od pogodbene obveznosti po tem, ko se je strinjala, da se udeleži tečaja pred potekom odstopnega roka in je seznanjena, da šola vožnje IDEAL d.o.o. izvaja storitev tečaja CPP v času 14 dnevnega odstopnega roka, plača šoli vožnje IDEAL d.o.o. znesek, ki je sorazmeren z opravljeno storitvijo do dneva (v tem 14 dnevnem roku) obvestitve šole vožnje IDEAL d.o.o., o odstopu od pogodbe. Sorazmeren znesek razlike ne obiskanih ur tečaja pa ji šola vožnje IDEAL d.o.o. povrne.

Vračilo in preklici

Vračilo denarja po 6 mesecih od datuma plačila ni možno prav tako vse vplačane storitve je potrebno izkoristiti v roku 1 leta od datuma vplačila. V primeru, da kandidat v tem času, zaradi izrednih okoliščin oz. objektivnih razlogov ne izkoristi plačane storitve se mu podaljša rok za koriščenje storitve, z obveznim doplačilom do trenutne vrednosti storitve po veljavnem ceniku. Ob nezmožnosti opravljanja izpita zaradi  trajne bolezni ali preselitve v drug kraj (ob predložitvi uradnih dokazil) se izvajalec, na podlagi pisne prošnje kandidata z dokazili, odloči v roku 15 delovnih dni o podaljšanju roka veljavnosti koriščenja storitev oz. o morebitnem vračilu. Izvajalec v roku 15 delovnih dni poda pismeni odgovor na prošnjo.

Vračilo plačila tečaja CPP ni možno, če se ga je kandidat udeležil ali je potekel 14 dnevni odstopni rok. Ne izkoriščene ure tečaja lahko izkoristi v  prvem naslednjem tečaju ali po dogovoru.

Vračilo preplačil za ure voženj ni mogoče. V kolikor je kandidat uspešno opravil izpitno vožnjo ter vplačal več ur voženj, kot jih je dejansko odvozil, lahko preplačane ure odvozi naknadno kot kondicijske.

V primeru vračila, izvajalec prejeto plačilo vrne v sorazmernem deležu od ne porabljenih storitev in ga vrne izključno na TRR plačnika.

Odgovornost

Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, šola vožnje IDEAL d.o.o. ne odgovarja, razen v primeru ko bi škoda nastala namenoma ali iz malomarnosti šole vožnje IDEAL d.o.o..

Šola vožnje IDEAL d.o.o. ni odgovorna za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani  www.avtosola-ideal.si,  morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, razen v primeru ko bi škoda nastala namenoma ali iz malomarnosti šole vožnje IDEAL d.o.o..

Šola vožnje IDEAL d.o.o., si pridržuje pravico od odstopa pogodbe oz. realizacije naročila v kolikor nastane bistvena napaka v ponudbi. Kod bistvena napaka se šteje očitna napaki v ceni, ki je posledica tehničnih in drugih težav.

Komunikacija poteka izključno preko spletne strani in elektronske pošte.

Odgovornost kandidata

Kandidat se za udeležbo na usposabljanje odloči na lastno odgovornost in se obveže, da bo po svojih najboljših zmožnostih upošteval navodila učitelja vožnje.

Kandidat se obveže, da bo na vsaki uri vožnje zagotovil svoj evidenčni karton, veljaven izvirnik zdravniškega spričevala, veljaven osebni dokument ter morebitne pripomočke, obvezne za vožnjo (očala ipd). Prav tako se obvezuje, da ne bo nosil oblačil in dodatkov, ki bi ga ovirali pri vožnji in bo vozil v primerni obutvi in nikoli pod vplivom alkohola oz. drugih substanc, ki bi lahko vplivale na varno vožnjo oz. poučevanje.

Pritožbe in spori

Šola vožnje, IDEAL d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Morebiten ugovor mora kandidat podati pisno oz. preko e-pošte na naslov: asideal@siol.si. Izvajalec mora v 14 dneh potrditi, da je prejel ugovor in podati odgovor. Šola vožnje IDEAL d.o.o. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Šola vožnje, IDEAL d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.           

Šola vožnje, IDEAL d.o.o. se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožbe lahko oddate pisno po elektronski pošti na naslov:    as-ideal@siol.net 

Šola vožnje  IDEAL d.o.o. bo v sedmih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo, sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavalo in ga vseskozi obveščalo o poteku postopka.

Šola vožnje, IDEAL d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Šola vožnje, IDEAL d.o.o. si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.