SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ŠOLE VOŽNJE

AVTO ŠOLA IDEAL d.o.o. Ljubljana, si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja, kadarkoli brez predhodnega obvestila. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani izvajalca in v prostorih izvajalca.

Izvajalec

Izvajalec storitev je AVTO ŠOLA IDEAL d.o.o. Ljubljana, podjetje za usposabljanje voznikov motornih vozil, (v nadaljevanju: izvajalec) in je v zasebni lasti ter ustanovljeno z domačim kapitalom. Podjetje se ukvarja z dejavnostjo šol voženj. Sedež podjetja je v Ljubljani, Zaloška cesta 163.

Dejavnost in storitve šole vožnje urejata Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 44/11, 38/13, 105/13 in 85/16 – Zvoz – 1) in Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/ 17, 21/18).

Varovanje osebnih podatkov in zasebnost

Izvajalec se zavezuje, da podatki, ki jih kandidati posredujejo v vpisnem listu ali preko spletne strani www.avtosola-ideal.si , oziroma na kakšen drug način, ne bodo predmet prodaje ali posredovanja tretjim osebam. Osebni podatki kandidatov bodo uporabljeni le za delovanje izvajalca.

Avtorske pravice

Vse pravice so pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih poseduje izvajalec, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

Strinjanje s pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo blaga in storitev, izobešeni so v poslovnem prostoru Avto šole IDEAL d.o.o. in objavljeni na spletni strani   www.as-ideal.si . Z uporabo spletnega mesta ali pri vpisu je stranka opozorjena na splošne pogoje poslovanja v šoli vožnje IDEAL d.o.o. z podpisom vpisnega lista se vsak uporabnik strinja, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi v celoti strinja. Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja.

Storitve

Izvajalec ponuja teoretični in praktični del usposabljanj za pridobitev vozniškega dovoljenja ali zamenjavo vozniškega dovoljenja in kondicijsko vožnjo. Za izdajo potrdila (EKV) o zaključenem tečaju mora kandidat izpolniti zakonsko predvideno prisotnost na tečaju cestno prometnih predpisov.

Izključitev odgovornosti

Izvajalec redno skrbi za vzdrževanje spletnih strani, kljub temu pa ne jamči za ažurnost in točnost vseh objavljenih informacij. Vse javno objavljene informacije, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje ne sprejema odgovornosti za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani. Vsak kandidat se je dolžan ozavestiti glede pogojev. Z vpisom v šolo vožnje se smatra, da je kandidat sprejel dejstvo, da bo upošteval splošne pogoje poslovanja IDEAL d.o.o., kot tudi veljavno zakonodajo! Izvajalec odškodninsko oziroma materialno ne odgovarja za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi izvajanja dejavnosti šole vožnje.

Cene in plačilo storitev

Cene vseh storitev so navedene v EUR in vključujejo DDV. Cene storitev se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vse ugodnosti, popusti in cenovno ugodnejši paketi veljajo zgolj v primeru, da kandidat storitve opravi pri šoli vožnje IDEAL d.o.o.. V primeru, da se kandidat odloči zamenjati šolo vožnje, je kandidat dolžan poravnati razliko do rednih cen storitev po trenutno veljavnem ceniku. Šele nato se mu lahko v roku 30 dni, od prejema izvirnika podpisanega dobropisa, vrne preostanek vplačila z odbitkom po rednih cenah, že opravljenih storitev. Popuste ali druge ugodnosti ni možno obračunati na storitve, ki že vključujejo popuste.

Plačilo storitev je obvezno pri vpisu, oz. najkasneje pred pričetkom izvajanja storitev. Plačila so možna le na TRR podjetja Avto šola IDEAL d.o.o..

V kolikor storitev ni poravnana, izvajalec lahko izvede vse pravne postopke, da se obveznosti poravnajo. Kandidatom z neporavnanimi obveznostmi izvajalec ne nudi nadaljnjih storitev in zadrži listine, ki so vezane na vozniško dovoljenje.

Pogoj za opravljanje izpitne vožnje (glavna vožnja na izpitnem centru) so poravnane vse obveznosti do izvajalca, vključno s plačilom izpitne ure vožnje.

Vračilo in preklici

Vračilo denarja po 6 mesecih od datuma plačila ni možno prav tako vse vplačane storitve je potrebno izkoristiti v roku 1 leta od datuma vplačila. V primeru, da kandidat v tem času, zaradi izrednih okoliščin oz. objektivnih razlogov ne izkoristi plačane storitve se mu podaljša rok za koriščenje storitve, z obveznim doplačilom do trenutne vrednosti storitve po veljavnem ceniku. Ob nezmožnosti opravljanja izpita zaradi  trajne bolezni ali preselitve v drug kraj (ob predložitvi uradnih dokazil) se izvajalec, na podlagi pisne prošnje kandidata z dokazili, odloči v roku 15 delovnih dni o podaljšanju roka veljavnosti koriščenja storitev oz. o morebitnem vračilu. Izvajalec v roku 15 delovnih dni poda pismeni odgovor na prošnjo.

Vračilo preplačil za ure voženj ni mogoče. V kolikor je kandidat uspešno opravil izpitno vožnjo ter vplačal več ur voženj, kot jih je dejansko odvozil, lahko preplačane ure odvozi naknadno kot kondicijske.

V primeru vračila Izvajalec prejeto plačo lahko vrne izključno na TRR plačnika.

Odgovornost kandidata

Udeležba na vseh usposabljanjih je na lastno odgovornost kandidata. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne nezgode, poškodbe, kot tudi ne za odtujitve ali izgube osebnih predmetov kandidatov. Z vpisom v šolo vožnje izvajalca, kandidat potrjuje, da kot udeleženec v usposabljanju nosi odgovornost za nezgodo, poškodbe sebe ali drugih udeležencev v času usposabljanja, kot tudi za krajo ali izgubo osebnih predmetov. Odgovornost nosi tudi za povračilo morebitnih vseh nastalih stroškov škode.

Kandidat se obveže, da bo na vsaki uri vožnje zagotovil svoj evidenčni karton, veljaven izvirnik zdravniškega spričevala, veljaven osebni dokument ter morebitne pripomočke, obvezne za vožnjo (očala ipd). Prav tako se obvezuje, da ne bo nosil oblačil in dodatkov, ki bi ga ovirali pri vožnji in bo vozil v primerni obutvi in nikoli pod vplivom alkohola oz. drugih substanc, ki bi lahko vplivale na varno vožnjo oz. poučevanje.

Pritožbe in spori

Izvajalec spoštuje vso veljavno zakonodajo v RS in EU. Morebiten ugovor mora kandidat podati pisno oz. preko e-pošte na naslov: asideal@siol.si. Izvajalec mora v 15 delovnih dneh potrditi, da je prejel ugovor in podati odgovor. Za morebitne nerešene ugovore oz. spore je pristojno sodišče v Ljubljani.